Bli medlem

Copyright @ All Rights Reserved

Medlemskap?


Medlemmar får alltid en stämpel på medlemskortet

vid varje konsert

och får fri entré till en konsert efter 5 stämplar.

Så det lönar sig snabbt att vara medlem.


Du får 50 kr rabatt vid prenumeration av

Orkesterjournalen:  http://orkesterjournalen.com/wordpress/?page_id=8109


  Medlemsavgift för 2016

  Enskild medlem 150 kr

  Familj, 2 personer 250 kr

  Familj, fler än 2 personer 325 kr

  Ungdom under 18 år 75 kr
 


Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto


432 69 57-0, Enköpings MusikKlubb